A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2016. DECEMBER 23.,,

péntek


 


65. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

70/2016. (XII. 23.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

6000

71/2016. (XII. 23.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások foglalkoztatási tárgyú, valamint szervezeti átalakításokkal összefüggő módosításáról

6001

72/2016. (XII. 23.) HM utasítás az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző szervezetek átalakításával és a területvédelem járási szintű feladatrendszerével összefüggő szervezési feladatokról, valamint egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

6005

73/2016. (XII. 23.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

6022

74/2016. (XII. 23.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

6023

75/2016. (XII. 23.) HM utasítás a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

6025

33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

6027

34/2016. (XII. 23.) KKM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről szóló 7/2015. (III. 26.) KKM utasítás módosításáról

6042

23/2016. (XII. 23.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

6059

7/2016. (XII. 23.) GVH utasítás a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről

6075

8/2016. (XII. 23.) GVH utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 31/2015. (XII. 22.) GVH [31/2015. (XII. 30.) GVH] utasítás módosításáról

6132

12/2016. (XII. 23.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) NVI utasítás módosításáról

6134

17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól

6147


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

6167

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

6169

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

6169

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Területi Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

6171

A Nemzetgazdasági Minisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2016/2017. tanévben

6172

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.