A kiadó honlapja

Ön az oldal 61665. látogatója        Budapest

2016. DECEMBER 29.,,

csütörtök


 


66. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

8/2016. (XII. 29.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

6177

38/2016. (XII. 29.) BM utasítás a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

6183

39/2016. (XII. 29.) BM utasítás a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szervezeti és működési rendjének

zsrl

40/2016. (XII. 29.) BM utasítás a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosításáról

6225

61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6234

62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

6269

63/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6304

64/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6368

65/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6369

66/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6370

76/2016. (XII. 29.) HM utasítás a katonai rehabilitációs eljárásnak az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán történő megnyitásáról

6371

77/2016. (XII. 29.) HM utasítás az Európai Unió 2014–2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

6373

78/2016. (XII. 29.) HM utasítás az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről

6382

35/2016. (XII. 29.) KKM utasítás a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

6387

24/2016. (XII. 29.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2016. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 2/2016. (II. 25.) NGM utasítás módosításáról

6389

28/2016. (XII. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról

6391

2/2016. (XII. 29.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2014. (VI. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

6396

3/2016. (XII. 29.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6405

1/2016. (XII. 29.) KEKKH utasítás egyes elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről

6435

3/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás a számviteli politikáról

6436

4/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás a számlarendről

6437

5/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás az eszközök és források értékelési szabályzatáról

6438

6/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás a pénzkezelés szabályairól

6439

7/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

6440

8/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványozás, az ellenjegyzés és a szakmai teljesítés igazolás rendjéről (Gazdálkodási szabályzatról)

6441

38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás az egyes ORFK utasításoknak a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ létrehozásával összefüggésben történő módosításáról

6442


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

45/2016. (XII. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XCVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6451

46/2016. (XII. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi IV. törvény 2–3. §-ának hatálybalépéséről

6452


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

6453


IV. Egyéb közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2016. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

6455

A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

6465

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

6466

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6473

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.