A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2016. FEBRUÁR 18.,,

csütörtök


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2016. (II. 18.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

554

6/2016. (II. 18.) HM utasítás a katonai rendészeti feladatok centralizált ellátásával összefüggő szerkezetátalakítás egyes feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

694

5/2016. (II. 18.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Közbeszerzési Szabályzatáról

703

1/2016. (II. 18.) NFM utasítás az illetményszámfejtés eljárási rendjéről

713

2/2016. (II. 18.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

716

3/2016. (II. 18.) ORFK utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosításáról

717


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

4/2016. (II. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2015. évi CCI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

724


III. Személyügyi közlemények

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

725


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökség pályázati kiírása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

727

A Miniszterelnökség pályázati kiírása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

731

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

736

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

749

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

751

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.