A kiadó honlapja

Ön az oldal 61205. látogatója        Budapest

2016. FEBRUÁR 29.,,

hétfő


 


9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2016. (II. 29.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (VI. 19.) KKM utasítás módosításáról

802

3/2016. (II. 29.) NGM utasítás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

825

3/2016. (II. 29.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról

847


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

5/2016. (II. 29.) KKM közlemény a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításról szóló 2015. évi LXXI. törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpont, valamint az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezményéhez tett nyilatkozatok visszavonásának hatályosulása naptári napjának megállapításáról

863


III. Személyügyi közlemények

 

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

864


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

866

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.