A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. ÁPRILIS 28.,

péntek


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

7/2017. (IV. 18.) AB határozat Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 7/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

443

8/2017. (IV. 18.) AB határozat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazá­sával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

452

9/2017. (IV. 18.) AB határozat a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.Kpk. 27.058/2014/1/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

473

3076/2017. (IV. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

478

3077/2017. (IV. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

502

3078/2017. (IV. 28.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról

509

3079/2017. (IV. 28.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról

515

3080/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

520

3081/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

523

3082/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

526

3083/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

529

3084/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

532

3085/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

535

3086/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

538

3087/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

542

3088/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

546

3089/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

551

3090/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

555

3091/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

560

3092/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

565

3093/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

568

3094/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

572

3095/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

576

3096/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

580

3097/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

583

3098/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

586

3099/2017. (IV. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

589

Helyreigazítás

593

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.