A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. MÁJUS 15..,

hétfő


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

10/2017. (V. 5.) AB határozat a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk. 50.469/2012/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a közigazga-tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) bekezdés b) pontjával és a 80. § (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatos alkotmányos kö-vetelmény megállapításáról

664

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.