A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. JÚLIUS 21.,

péntek


 


21. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

1083

a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdésével és 237. §-ával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

1096

a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1103

a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1121

alkotmányjogi panasz elutasításáról

1129

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1137

bírói kezdeményezés elutasításáról

1140

bírói kezdeményezés elutasításáról

1146

alkotmányjogi panasz elutasításáról

1152

alkotmányjogi panasz elutasításáról

1160

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1167

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1171

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1174

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1177

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1181

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1184

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1188

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1192

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1196

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1200

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1205

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1209

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1212

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1216

bírói kezdeményezés alapján indult eljárás megszüntetéséről

1220

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.