A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. OKTÓBER 16.,

hétfő


 


26. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

23/2017. (X. 10.) AB határozat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés "megállapítása, vagy annak" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1482

24/2017. (X. 10.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1489

3262/2017. (X. 16.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1505

3263/2017. (X. 16.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1508

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.