A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. DECEMBER 12.,

kedd


 


35. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

31/2017. (XII. 6.) AB határozat a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

2008

32/2017. (XII. 6.) AB határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról

2022

33/2017. (XII. 6.) AB határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás 5. § e) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2031

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.