A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. DECEMBER 22.,

péntek


 


37. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

35/2017. (XII. 20.) AB határozat a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2139

3353/2017. (XII. 22.) AB határozat bírói ítélet megsemmisítéséről

2155

3354/2017. (XII. 22.) AB határozat bírói ítélet megsemmisítéséről

2165

3355/2017. (XII. 22.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2169

3356/2017. (XII. 22.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2173

3357/2017. (XII. 22.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2181

3358/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2196

3359/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2200

3360/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2203

3361/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2207

3362/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2211

3363/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2214

3364/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2218

3365/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2222

3366/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2226

3367/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2228

3368/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2231

3369/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2233

3370/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2235

3371/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2238

3372/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2241

3373/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2244

3374/2017. (XII. 22.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2249

1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

2252

7/2017. (XII. 19.) elnöki utasítás az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 10.) elnöki utasítás módosításáról

2255

8/2017. (XII. 19.) elnöki utasítás egyesbírók kijelöléséről

2256

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.