A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. MÁRCIUS 7.,

kedd


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

3/2017. (II. 25.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

190

4/2017. (II. 28.) AB határozat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. § (10) bekezdése, valamint 57. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

205

3030/2017. (III. 7.) AB végzés az Alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány alapján indult eljárás megszüntetéséről

218

3031/2017. (III. 7.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

221

3032/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

235

3033/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

239

3034/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

242

3035/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

245

3036/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

247

3037/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

250

3038/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

253

3039/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

257

3040/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

260

3041/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

263

3042/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

266

3043/2017. (III. 7.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

269

3044/2017. (III. 7.) AB végzés bírói kezdeményezés alapján indult eljárás felfüggesztéséről

272

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.