A kiadó honlapja

Ön az oldal 1074. látogatója        Budapest

2017. MÁRCIUS 20.,

hétfő


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

5/2017. (III. 10.) AB határozat a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000-3156-1/2015.ált. számú határozata és a Fővárosi Katasztrófa­védelmi Igazgatóság 35100-1169-2/2015.ált. számú határozata alaptörvény-ellenességének megálla­pításáról és megsemmisítéséről, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

274

6/2017. (III. 10.) AB határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

288

3045/2017. (III. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

298

3046/2017. (III. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

309

3047/2017. (III. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

316

3048/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

325

3049/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

329

3050/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

332

3051/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

335

3052/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

338

3053/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

341

3054/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

346

3055/2017. (III. 20.) AB végzés végzés kijavításáról

349

3056/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

350

@tart0 = 3057/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

354

3058/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

356

3059/2017. (III. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

360

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.05.24.