A kiadó honlapja

Ön az oldal 61666. látogatója        Budapest

2018. MÁRCIUS 12.,,

hétfő


 


11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2018. (III. 12.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

894

3/2018. (III. 12.) BM utasítás a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

923

10/2018. (III. 12.) HM utasítás a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018–2027) kiadásáról

923

11/2018. (III. 12.) HM utasítás a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

931

12/2018. (III. 12.) HM utasítás a „Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás” című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

934

8/2018. (III. 12.) ORFK utasítás a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtására, továbbá az Állami Vadászvizsga bizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 21/2012. (XII. 18.) ORFK utasítás módosításáról

934

1/2018. (III. 12.) SZGYF utasítás a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló 1/2015. (X. 15.) SZGYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

938


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

939

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

941


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

946

A Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben

949

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

949

Pályázati felhívás Dunaharaszti város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

950


V. Alapító okiratok

 

A Habsburg Ottó Alapítvány Alapító Okirata

952

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.