A kiadó honlapja

Ön az oldal 1609. látogatója        Budapest

2018. ÁPRILIS 19.,

csütörtök


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

1/2018. (IV. 6.) AB határozat a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelettel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

630

2/2018. (IV. 6.) AB határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányossági követelmény megállapításáról

641

3130/2018. (IV. 19.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

653

3131/2018. (IV. 19.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

664

3132/2018. (IV. 19.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

671

3133/2018. (IV. 19.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

677

3134/2018. (IV. 19.) AB végzés bírói döntés végrehajtásának felfüggesztéséről

683

3135/2018. (IV. 19.) AB végzés alkotmányjogi panasz elutasításáról

685

3136/2018. (IV. 19.) AB végzés alkotmányjogi panasz elutasításáról

688

3137/2018. (IV. 19.) AB végzés alkotmányjogi panasz elutasításáról

691

3138/2018. (IV. 19.) AB végzés alkotmányjogi panasz elutasításáról

693

3139/2018. (IV. 19.) AB végzés alkotmányjogi panasz elutasításáról

697

3140/2018. (IV. 19.) AB végzés alkotmányjogi panasz elutasításáról

701

Helyesbítés

706

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.24.