A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2018. MÁRCIUS 26.,,

hétfő


 


13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2018. (III. 26.) BM utasítás egyes belügyi tárgyú miniszteri utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

995

6/2018. (III. 26.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

996

7/2018. (III. 26.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás, a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás és a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 17.) BM utasítás módosításáról

1004

13/2018. (III. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

1011

14/2018. (III. 26.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek megállapításáról

1093

6/2018. (III. 26.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról

1106

9/2018. (III. 26.) KKM utasítás a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzését és ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogramról

1139

4/2018. (III. 26.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

1141

3/2018. (III. 26.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1152

1/2018. (III. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

1153

2/2018. (III. 26.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2018. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

1154

3/2018. (III. 26.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 15.) GVH [13/2014. (X. 22.) GVH] utasítás és ezzel összefüggésben egyes normatív utasítások módosításáról

1168

9/2018. (III. 26.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működésével és tevékenységével összefüggő elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről

1182

9/2018. (III. 26.) ORFK utasítás a Rendőrség idegenrendészeti tevékenységét támogató szakrendszer működtetéséről szóló 15/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosításáról

1182


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

8/2018. (III. 26.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

1184


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

1185

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. február havi személyügyi hírei

1187


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1190

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

1195

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

1204


VI. Hirdetmények

 

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

1205

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.