A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2018. MÁJUS 4.,,

péntek


 


17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

9/2018. (V. 4.) BM utasítás a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

1463

3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

1463

4/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

1466

4/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

1467

5/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról

1481

10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás a hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról

1489

11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról

1492

12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról

1500

13/2018. (V. 4.) ORFK utasítás az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1509

1/2018. (V. 4.) KH utasítás a közbeszerzési nívódíj alapításáról és adományozásáról

1513


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

12/2018. (V. 4.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 3/2008. (I. 16.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

1514

13/2018. (V. 4.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

1514

14/2018. (V. 4.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLII. törvény 2-4. §-ának hatálybalépéséről

1515


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

1516

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

1517

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei

1518


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1523

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

1529

A Magyar Munkáspárt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1545

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest VIII. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

1546


VI. Hirdetmények

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

1549

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.