A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2018. JANUÁR 10.,,

szerda


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2018. (I. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökség egyes szabályzatainak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

40

1/2018. (I. 10.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

44

1/2018. (I. 10.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 84/2014. (XII. 23.) HM utasítás és a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

45

2/2018. (I. 10.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

46


III. Személyügyi közlemények

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

48

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

49


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

53

4/2017. (XII. 20.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról

55

5/2017. (XII. 20.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

56

6/2017. (XII. 20.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról

56

A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

57

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

58

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

74

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

75

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest V. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

75

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

78

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.