A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2018. MÁJUS 31.,,

csütörtök


 


21. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2018. (V. 31.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1729

15/2018. (V. 31.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1730

11/2018. (V. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1731

10/2018. (V. 31.) KKM utasítás a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

1732

2/2018. (V. 31.) BVOP utasítás a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás módosításáról

1734

6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás a nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről

1734

16/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról

1738

17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről

1745

18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás az Informatikai Biztonsági Szabályzatról

1752

19/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosításáról

1794

20/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztosítás érdekében teendő feladatokról

1804

2/2018. (V. 31.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

1811


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

15/2018. (V. 31.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás hatálybalépéséről

1839


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1840

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása az önkormányzat feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

1842

A Demokratikus Koalíció 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működésésről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1852

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1853

A Helyreállítás Magyarországi Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1854

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

1855

A Lehet Más a Politika Párt 2015. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

1857

A Lehet Más a Politika Párt 2016. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

1858

A Lehet Más a Politika Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

1859

A Magyar Liberális Párt 2015. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1860

A Magyar Liberális Párt – Liberálisok 2016. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1861

A Magyar Liberális Párt – Liberálisok 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1862

A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1863

A Magyar Szocialista Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1864

A Párbeszéd Magyarországért Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1866

A Polgári Világ Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1867


VI. Hirdetmények

 

A Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

1868

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznú éves beszámolója

1868

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.