A kiadó honlapja

Ön az oldal 1608. látogatója        Budapest

2018. JÚLIUS 20.,,

péntek


 


24. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

10/2018. (VII. 18.) AB határozat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1389

11/2018. (VII. 18.) AB határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

1401

3263/2018. (VII. 20.) AB határozat a Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése megsemmisíté­séről

1412

3264/2015. (VII. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1423

3265/2018. (VII. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1433

3266/2018. (VII. 20.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1441

3267/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1447

3268/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1452

3269/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1455

3270/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1459

3271/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1464

3272/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1467

3273/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1476

3274/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1482

3275/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1487

3276/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1492

3277/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1497

3278/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1502

3279/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1507

3280/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1512

3281/2018. (VII. 20.) AB végzés bírói kezdeményezés alapján indult eljárás megszüntetéséről

1517

3282/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1524

3283/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1527

3284/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1530

3285/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1534

3286/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1538

3287/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1541

3288/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1543

3289/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1545

3290/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1550

3291/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1555

3292/2018. (VII. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1560

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.24.