A kiadó honlapja

Ön az oldal 1608. látogatója        Budapest

2018. JÚLIUS 27.,,

péntek


 


25. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

7/2018. (VII. 5.) AB határozat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

1568

8/2018. (VII. 5.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptör-vény-­ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1577

12/2018. (VII. 18.) AB határozat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvá­nuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

1585

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.24.