A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2018. JÚNIUS 21.,,

csütörtök


 


30. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2018. (VI. 21.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről

2361

12/2018. (VI. 21.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 34/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról

2362

1/2018. (VI. 21.) AM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról

2363

17/2018. (VI. 21.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

2376

18/2018. (VI. 21.) HM utasítás az „Utasítás a folyami bomba telepítésére” című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

2378

6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás a közszolgálati szabályzatról

2378

7/2018. (VI. 21.) LܖORFK együttes utasítás a nyomozás során gyakrabban használt idézésekre, értesítésekre, határozatokra, jegyzőkönyvekre és más iratokra alkalmazandó nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 1/2003. (V. 7.) Legf. Ü.–ORFK együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

2402

3/2018. (VI. 21.) OBH utasítás az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás módosításáról

2402

23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról

2404

24/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal történő együttműködésről

2415

25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

2416

26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról

2423

27/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás módosításáról

2434

28/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Telefontanú Program rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 71/2007. (OT 35.) ORFK utasítás módosításáról

2435

29/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról

2436

30/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

2439

31/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról szóló 28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás módosítására

2441

32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosításáról

2441

33/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosításáról

2455


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

2459

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

2464


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

2466

A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2018 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

2469

A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2018 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

2472

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

2475

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

2476

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

2476

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

2481

Az Ökopolisz Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

2482

Az Új Köztársaságért Alapítvány 2017. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

2491

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

2508

Csukáné Szerémy Andrea képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

2509

Greguss András képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

2510

Györfi Mihály képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

2511

A Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja közleménye a párt feloszlatásáról

2511


VI. Hirdetmények

 

A K-Autócentrum Kft. hirdetménye számla- és nyugtatömb érvénytelenítéséről

2512

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.