A kiadó honlapja

Ön az oldal 1606. látogatója        Budapest

2018. NOVEMBER 20.,,

kedd


 


32. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

18/2018. (XI. 12.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) al­pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről

1982

19/2018. (XI. 12.) AB határozat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/D. § (13) és (14) bekezdései, valamint 71. § (4) bekezdése és 72/B. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1991

3355/2018. (XI. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2008

3356/2018. (XI. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz eljárás megszüntetéséről

2015

3357/2018. (XI. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2017

3358/2018. (XI. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2020

3359/2018. (XI. 20.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.24.