A kiadó honlapja

Ön az oldal 1608. látogatója        Budapest

2018. NOVEMBER 28.,,

szerda


 


33. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

20/2018. (XI. 14.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítéletét megsemmisítéséről

2028

21/2018. (XI. 14.) AB határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról

2037

22/2018. (XI. 20.) AB határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 22/C. alcímébe foglalt 53/C. §-ával összefüggő mulasztás megállapításáról

2056

3360/2018. (XI. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2079

3361/2018. (XI. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2085

3362/2018. (XI. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2091

3363/2018. (XI. 28.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2097

3364/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2102

3365/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2106

3366/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2109

3367/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2112

3368/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2115

3369/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2120

3370/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2122

3371/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2126

3372/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2130

3373/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2135

3374/2018. (XI. 28.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2138

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.24.