A kiadó honlapja

Ön az oldal 61664. látogatója        Budapest

2018. JÚNIUS 29.,,

péntek


 


33. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

12/2018. (VI. 29.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről szóló 36/2013. (XII. 21.) BM utasítás módosításáról

2573

19/2018. (VI. 29.) KKM utasítás a hitelesítő körbélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról, használatáról és selejtezéséről

2585

9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról

2589

10/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

2603

11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás a fiatalkorúak büntetőügyeivel kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról

2604

12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás az ügyészségi nyomozásról

2612

13/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás egyes legfőbb ügyészi utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

2623

4/2018. (VI. 29.) OBH utasítás egyes OBH utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépése miatti módosításáról

2628

5/2018. (VI. 29.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

2630

6/2018. (VI. 29.) OBH utasítás egyes OBH utasítások módosításáról

2636

37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás a bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról

2643

38/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben megvalósuló ENyÜBS sadatszolgáltatásról

2649

39/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

2650

40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről

2665


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

16/2018. (VI. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

2678


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

2679

A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Hódmezővásárhely 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

2683

Orosháza Város Önkormányzatának pályázati felhívása Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

2686

A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

2687

A Liberális Magyarországért Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

2705

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

2711

A Táncsics Mihály Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

2717

A Váradi András Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

2745

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.