A kiadó honlapja

Ön az oldal 1608. látogatója        Budapest

2018. DECEMBER 14.,,

péntek


 


35. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

3383/2018. (XII. 14.) AB határozat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4) bekezdése, az 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcíme, valamint a 2. melléklet V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS pont- ja szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó rendelkezése nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irá- nyuló indítvány elutasításáról

2190

3384/2018. (XII. 14.) AB határozat a Gödöllői Járásbíróság 5.B.48/2016/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.227/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2197

3385/2018. (XII. 14.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról

2210

3386/2018. (XII. 14.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2215

3387/2018. (XII. 14.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2218

3388/2018. (XII. 14.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2222

3389/2018. (XII. 14.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2224

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.24.