A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2018. JÚLIUS 11.,,

szerda


 


36. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2018. (VII. 11.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

2935

13/2018. (VII. 11.) BM utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

2950

20/2018. (VII. 11.) HM utasítás a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás módosításáról

2972

21/2018. (VII. 11.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

2974

22/2018. (VII. 11.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról

2977

13/2018. (VII. 11.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

2980

2/2018. (VII. 11.) PM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

3009

6/2018. (VII. 11.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi szabályzatáról

3015

7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről

3030

41/2018. (VII. 11.) ORFK utasítás a büntetőeljárási törvényben meghatározott kép- és hangfelvételek rögzítésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásának szabályairól

3036


III. Személyügyi közlemények

 

Az Agrárminisztérium személyügyi hírei

3041

A Belügyminisztérium elismerési hírei

3042

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

3045


IV. Egyéb közlemények

 

A miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

3046

Az Agrárminisztérium közleménye az "A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben" című felhívás módosításáról

3046

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3047

A pénzügyminiszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

3053

A pénzügyminiszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

3056

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

3065

A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

3066

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3069

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3070

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.