A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2018. SZEPTEMBER 13.,,

csütörtök


 


50. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

24/2018. (IX. 13.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

4270

31/2018. (IX. 13.) HM utasítás a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

4296

32/2018. (IX. 13.) HM utasítás a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 10/2016. (III. 10.) HM utasítás módosításáról

4301

33/2018. (IX. 13.) HM utasítás a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

4301

34/2018. (IX. 13.) HM utasítás egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

4302

1/2018. (IX. 13.) MKI KÁT utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról

4316

7/2018. (IX. 13.) NKFIH utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról

4350


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

29/2018. (IX. 13.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XIX. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

4357


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

4358

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

4364


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4365

Beszámoló a Barankovics István Alapítvány 2017. évi tevékenységéről

4368

A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Csongrád székhelyű közjegyzői állás betöltésére

4377


VI. Hirdetmények

 

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye számlatömb, készpénzátvételi elismervénytömb és K/7 típusú menetjegytömb érvénytelenítéséről

4381

A Tolna Megyei Kormányhivatal közleménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

4381

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.