A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2018. SZEPTEMBER 28.,,

péntek


 


52. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

35/2018. (IX. 20.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

4385


I. Utasítások

 

4/2018. (IX. 28.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

4477

20/2018. (IX. 28.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

4507

8/2018. (IX. 28.) BM OKF utasítás a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás módosításáról

4509

18/2018. (IX. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

4510

5/2018. (IX. 28.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

4510

6/2018. (IX. 28.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

4511

46/2018. (IX. 28.) ORFK utasítás az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt az általános szabálysértési hatóság által speciális illetékesség ok alapján folytatott szabálysértési eljárással összefüggő rendőri feladatok ellátásáról szóló 49/2013. (XII. 5.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

4512


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

31/2018. (IX. 28.) KKM közlemény az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2018. évi XXI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

4513

32/2018. (IX. 28.) KKM közlemény a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

4514

33/2018. (IX. 28.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 375/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

4515


III. Személyügyi közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

4516

@tart1 = A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

4519

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

4520

A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról

4521


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

4522

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4526

Gödöllő Város Önkormányzata pályázati felhívása Gödöllő város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4529

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására

4530

Törökbálint Város Önkormányzata pályázati felhívása Törökbálint város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4531


VI. Hirdetmények

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

4533

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.