A kiadó honlapja

Ön az oldal 61228. látogatója        Budapest

2018. OKTÓBER 4.,,

csütörtök


 


53. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

25/2018. (X. 4.) MvM utasítás a VIP Kincstári Kártya kiadásáról és használati rendjéről

4536

21/2018. (X. 4.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

4541

36/2018. (X. 4.) HM utasítás a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről

4633

9/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4641

10/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről szóló 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

4706

11/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

4727

12/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

4729

1/2018. (X. 4.) EBH utasítás az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4731

19/2018. (X. 4.) LÜ utasítás a munkavédelemről

4740


III. Személyügyi közlemények

 

Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásáról

4746


IV. Egyéb közlemények

 

4/2018. (X. 4.) SZTNH közlemény a "2018. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

4747

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4747

Várpalota Város Önkormányzata pályázati felhívása Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

4751


VI. Hirdetmények

 

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Budapest I. ker., 6459 hrsz., Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti épületegyüttesben található konyhák, étterem és kapcsolódó helyiségek hasznosítására

4753

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívása "A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonában lévő budapesti ingatlan, a Budapest XII. 7051/0/A/3 hrsz. haszonbérlet" tárgyban

4755

Gyál Város Önkormányzata hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

4759

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.