A kiadó honlapja

Ön az oldal 61391. látogatója        Budapest

2018. OKTÓBER 8.,,

hétfő


 


54. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

26/2018. (X. 8.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

4762

4/2018. (X. 8.) PM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

4772

5/2018. (X. 8.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezet 2018. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről

4776

6/2018. (X. 8.) PM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás módosításáról

4781

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.