A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2018. OKTÓBER 17.,,

szerda


 


56. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

9/2018. (X. 17.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről

4822

37/2018. (X. 17.) HM utasítás egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

4823

7/2018. (X. 17.) PM utasítás a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról

4823

8/2018. (X. 17.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról szóló 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás módosításáról

4826


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

37/2018. (X. 17.) KKM közlemény egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi XC. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

4832

38/2018. (X. 17.) KKM közlemény a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

4833

39/2018. (X. 17.) KKM közlemény a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

4833


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

4834


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4837

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

4840

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.