A kiadó honlapja

Ön az oldal 293426. látogatója        Budapest

2018. JÚNIUS 29.,,

péntek


 


CXLV. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

548

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

560

96/2018. (V. 22.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

603


Határozatok

 

1243/2018. (V. 22.) Korm. határozat A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

605

1245/2018. (V. 25.) Korm. határozat A 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgásokról szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

617

1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat A hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

619

1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

620

1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

623

1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

631

7/2018. (V. 11.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

631

10/2018. (VI. 5.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

631

145/2018. (IV. 17.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

633

187/2018. (V. 17.) KE határozat A Honvéd Vezérkar főnöke beosztásából történő felmentésről

633

188/2018. (V. 17.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

633

189/2018. (V. 17.) KE határozat A Honvéd Vezérkar főnöke beosztásba történő kinevezésről

634

190/2018. (V. 17.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

634

194/2018. (V. 18.) KE határozat Miniszterek kinevezéséről

634

195/2018. (V. 18.) KE határozat Vezérezredes szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről

635

199/2018. (V. 22.) KE határozat Államtitkári kinevezésről

636

211/2018. (V. 22.) KE határozat Közigazgatási államtitkári felmentésről

636

212/2018. (V. 22.) KE határozat Közigazgatási államtitkári kinevezésről

637

222/2018. (V. 22.) KE határozat Államtitkári kinevezésről

637

29/2018. (V. 22.) ME határozat A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának felmentéséről

638

35/2018. (VI. 5.) ME határozat A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről

638

57/2018. (VI. 13.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről

638

58/2018. (VI. 13.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

639

1/2018. (IV. 27.) KKB határozat A tömeges mentési és sérültellátási gyakorlat elgondolásának kialakításáról

639


Miniszteri utasítások

 

15/2018. (V. 31.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

640

16/2018. (VI. 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének módosulásával összefüggő egyes szervezési feladatokról

641


Államtitkári intézkedések

 

26/2018. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Tábori Vezetési és Irányítási Képességek kialakítása Programot irányító Munkacsoport felállításáról szóló 81/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

645

29/2018. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2018. évi Red Bull Air Race Világkupa előkészítéséről és végrehajtásáról

646

183/2018. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A helyőrségi, a katonai rendészeti, a komendáns és az őrzés-védelmi feladatok irányításának, ellátásának és ellenőrzésének rendjéről szóló 32/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

649

M/2/2018. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ország Fegyveres Védelmének Terve, a Magyar Honvédség Hadrendje és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és átdolgozásáról szóló M/9/2017. (HK 1/2018.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

651

9/2018. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

652


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

170/2018. (HK 6.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese feladatainak átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

657

171/2018. (HK 6.) HVKF parancs A 2018 május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 118/2018. (HK 5.) HKVF parancs módosításáról

657

173/2018. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 119/2018. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

657

174/2018. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

657

181/2018. (HK 6.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, csoportfőnök (HVKF műveleti helyettes) feladatainak átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

657

184/2018. (HK 6.) HVKF parancs A 2018 június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

657

189/2018. (HK 6.) HVKF parancs A NATO Erőket Integráló Elem parancsnoki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

657

192/2018. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 28/2018. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

657

193/2018. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2018. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 174/2018 (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

657

206/2018. (HK 6.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. július hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

657

207/2018. (HK 6.) HVKF parancs A 42. CIMS Ejtőernyős Világbajnokság előkészítéséről és végrehajtásáról

658

M/3/2018. (HK 6.) HKVF parancs A Magyar Honvédség átfogó képességfelmérése végrehajtásáról

658

168/2018. (HK 6.) HVKF intézkedés A balatoni tűzszerész feladatok biztosításáról

658

182/2018. (HK 6.) HVKF intézkedés A rövidített alapkiképzés tervezéséről, szervezéséről, végrehajtásáról és elfogadásáról

658

210/2018. (HK 6.) HVKF intézkedés A tűzoltó katonák képzésének és kiképzésének tervezéséről, szervezéséről és az ezzel kapcsolatos jelentések rendjéről

658

185/2018. (HK 6.) HVKF szakutasítás A "Honvédelmi tábor kézikönyv" című főnökségi kiadvány kiadásáról

658

194/2018. (HK 6.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína 3. kiadás felülvizsgálatáról

658

195/2018. (HK 6.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Közlekedési Támogatás Doktrína felülvizsgálatáról

660

2/2018. (HK 6.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

661


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

662

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.26.