A kiadó honlapja

Ön az oldal 61666. látogatója        Budapest

2018. DECEMBER 17.,,

hétfő


 


68. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5449

2/2018. (XII. 17.) NVTNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5577

31/2018. (XII. 17.) MvM utasítás a Miniszterelnökség reprezentációs kiadásairól

5577

6/2018. (XII. 17.) AM utasítás a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

5582

9/2018. (XII. 17.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról

5631

10/2018. (XII. 17.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről

5655

2/2018. (XII. 17.) AM KÁT utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról

5659

5/2018. (XII. 17.) BVOP utasítás a fogvatartottak 2019. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

5662


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

49/2018. (XII. 17.) KKM közlemény a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

5663


IV. Egyéb közlemények

 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2018. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

5664

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5673

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

5683

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT19)

5688

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM19)

5695

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD19)

5698

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2019. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5702

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2019. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5705

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 19)

5709

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 19) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők ("kábelszervezetek") által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

5723

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M19)

5728

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 19)

5735

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü19)

5743

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye Filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2019. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5751

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2019. évi díjszabása

5757

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S19)

5769

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.