A kiadó honlapja

Ön az oldal 61661. látogatója        Budapest

2018. DECEMBER 21.,,

péntek


 


70. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2018. (XII. 21.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról

5893

7/2018. (XII. 21.) AM utasítás az ellenőrzések nyilvántartásáról

5894

23/2018. (XII. 21.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

5896

24/2018. (XII. 21.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszti, főtiszti és tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2019. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról

5921

47/2018. (XII. 21.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

5922

48/2018. (XII. 21.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

5946

49/2018. (XII. 21.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

5991

50/2018. (XII. 21.) HM utasítás a fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 66/2017. (XI. 30.) HM utasítás módosításáról

5993

51/2018. (XII. 21.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

5994

52/2018. (XII. 21.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

5995

53/2018. (XII. 21.) HM utasítás a honvédelmi alkalmazottak és a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2019. évi felszámításáról és felhasználásáról, valamint a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról

5997

1/2018. (XII. 21.) MEKH utasítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 2/2015. (VI. 8.) MEKH utasítás módosításáról

5999

6/2018. (XII. 21.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes Iratkezelési Szabályzatról

6000

8/2018. (XII. 21.) GVH utasítás a közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás módosításáról

6062

9/2018. (XII. 21.) GVH utasítás a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről

6065

10/2018. (XII. 21.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Egyedi iratkezelési szabályzatáról

6071

8/2018. (XII. 21.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) NVI utasítás módosításáról

6116

13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai tevékenységéről

6122

49/2018. (XII. 21.) ORFK utasítás az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

6142

3/2018. (XII. 21.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásával és vizsgálatával kapcsolatos eljárásrendről, továbbá a bejelentések nyilvántartásáról

6221

4/2018. (XII. 21.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala beszerzései lebonyolításáról, a beszerzések kapcsán keletkezett iratok kezeléséről és a megkötött szerződések egyes adatainak egységes nyilvántartásáról

6227


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökség közleménye a miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2018. évi díjazottjairól

6235

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

6235

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.