A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2018. DECEMBER 28.,,

péntek


 


71. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

33/2018. (XII. 28.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6238

25/2018. (XII. 28.) BM utasítás a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról

6239

26/2018. (XII. 28.) BM utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról

6280

27/2018. (XII. 28.) BM utasítás egyes miniszteri utasításoknak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományát érintő módosításáról

6293

33/2018. (XII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6294

54/2018. (XII. 28.) HM utasítás a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő egyes feladatokról és egyes miniszteri utasítások módosításáról

6295

55/2018. (XII. 28.) HM utasítás a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényhez kapcsolódó személyügyi igazgatás rendjéről, a központi személyügyi szerv hatásköréről és kijelöléséről, valamint a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

6342

15/2018. (XII. 28.) ITM utasítás a központi költségvetésről szóló törvény XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataiból történő támogatásnyújtáshoz kapcsolódó különös szabályokról

6348

33/2018. (XII. 28.) KKM utasítás a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

6426

2/2018. (XII. 28.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2018. (VII. 30.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

6429

2/2018. (XII. 28.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6430

26/2018. (XII. 28.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatáról

6461

11/2018. (XII. 28.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

6494

9/2018. (XII. 28.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás és a Nemzeti Választási Iroda közszolgálati adatvédelmi szabályzatáról szóló 11/2016. (XII. 16.) NVI utasítás módosításáról

6501


III. Személyügyi közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

6539


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

6542

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

6546

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.