A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2018. FEBRUÁR 23.,,

péntek


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2018. (II. 23.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2018. évi feladatainak, valamint a 2019-2020. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

740

6/2018. (II. 23.) HM utasítás a Magyarországon és külföldön végrehajtott nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről

746

7/2018. (II. 23.) HM utasítás a külföldi állami légijárművek be- és átrepülésének engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről

754

8/2018. (II. 23.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

757

3/2018. (II. 23.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról

766

1/2018. (II. 23.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról

767

1/2018. (II. 23.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló 12/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról

782

1/2018. (II. 23.) NVI utasítás egyes külképviseleti választási irodákban a szavazási levélcsomag átadására és a válaszboríték átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról

783

6/2018. (II. 23.) ORFK utasítás a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

783


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

6/2018. (II. 23.) KKM közlemény a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

785


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

786

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. január havi személyügyi hírei

791


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

794

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

797

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

797


VI. Hirdetmények

 

Hirdetmény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

806

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.