A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. OKTÓBER 31.,,

csütörtök


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

1335

33/2019. (IX. 30.) MNB rendelet Új alapanyagú 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

1354

13/2019. (X. 4.) PM rendelet A Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról

1356

14/2019. (X. 14.) PM rendelet A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról

1360

1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat A Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról

1395

1550/2019. (IX. 26.) Korm. határozat A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről

1396

1558/2019. (IX. 26.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1397

AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖZLEMÉNYE

 

Az Országos Betétbiztosítási Alap Díjfizetési Szabályzatának közzétételéről

1398


II. FOGLALKOZTATÁS

 

JOGSZABÁLY

 

226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

1409

A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A pénzügyminiszter közleménye az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2020. évi mértékéről

1414

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.