A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. NOVEMBER 29.,,

péntek


 


11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1417

264/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

1421

34/2019. (X. 17.) MNB rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

1423

35/2019. (X. 17.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

1424

36/2019. (XI. 14.) MNB rendelet Az "Esztergom, Várhegy és Víziváros Nemzeti Emlékhely" réz­ötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1426

1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

1428

1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról

1430

1620/2019. (X. 28.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

1432

1623/2019. (X. 31.) Korm. határozat Az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Programja 2020. évi pályázati körében benyújtani javasolt pályázatokról

1433

1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozat A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 elfogadásáról

1434

HIRDETMÉNYEK

1437


II. FOGLALKOZTATÁS

 

A pénzügyminiszter közleménye a 2020. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

1439

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.