A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2019. MÁRCIUS 8.,,

péntek


 


14. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2019. (III. 8.) BM-PM-LÜ együttes utasítás az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika koordinációját végző Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport és az Előkészítő Munkacsoport működéséről

1154

17/2019. (III. 8.) HM utasítás a Magyar Honvédség képességfejlesztése érdekében kidolgozott Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

1155

18/2019. (III. 8.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

1160

1/2019. (III. 8.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról

1161

7/2019. (III. 8.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosításáról

1174

11/2019. (III. 8.) ORFK utasítás az Alkotmánybíróság épületébe történő belépés és az onnan való kilépés, valamint a parkolás ellenőrzése rendjéről

1174

12/2019. (III. 8.) ORFK utasítás a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról

1180

13/2019. (III. 8.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról

1181

14/2019. (III. 8.) ORFK utasítás egyes közlekedésrendészeti tárgyú ORFK utasítások módosításáról

1185


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1186

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

1189


V. Alapító okiratok

 

A Habsburg Ottó Alapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1210


VI. Hirdetmények

 

A Zala Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány bevonásáról

1232

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.