A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2019. MÁRCIUS 20.,,

szerda


 


17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. Utasítások 4/2019. (III. 20.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

1426

5/2019. (III. 20.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

1453

1/2019. (III. 20.) AM utasítás a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága létrehozásáról és működtetéséről

1638

2/2019. (III. 20.) AM utasítás a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól

1640

21/2019. (III. 20.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről

1663

22/2019. (III. 20.) HM utasítás a repülőgép-üzemanyagot beszerző, tároló, felhasználó és elszámoló honvédelmi szervezetek jövedéki adóraktári tevékenységével kapcsolatos feladatairól, valamint a hajtóanyagok jövedéki adó elszámolásával összefüggő egyéb feladatokról

1668

23/2019. (III. 20.) HM utasítás a külföldi szervezetek eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszámolásának rendjéről

1679

24/2019. (III. 20.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

1704

5/2019. (III. 20.) ITM utasítás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. munkacsoportjáról

1705

8/2019. (III. 20.) KKM utasítás a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról szóló 20/2016. (IX. 15.) KKM utasítás módosításáról

1707

3/2019. (III. 20.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról

1709

8/2019. (III. 20.) OBH utasítás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

1729

III. Közlemények A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1730

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról

1733

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

1737

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

1737

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.