A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. FEBRUÁR 28.,,

csütörtök


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I.PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

3/2019. (I. 17.) MNB rendelet Az „Árpád-házi Szent Piroska” arany emlékérme kibocsátásáról

355

4/2019. (I. 17.) MNB rendelet Az „Árpád-házi Szent Piroska” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

357

2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet Az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

359

1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről

361

5/2019. (I. 25.) MNB rendelet A „Benczúr Gyula” ezüst emlékérme kibocsátásáról

364

6/2019. (I. 25.) MNB rendelet A „Benczúr Gyula” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

366

1011/2019. (I. 25.) Korm. határozat A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

368

12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

369

HIRDETMÉNYEK

370


II.FOGLALKOZTATÁS

 

A PÉNZÜGYMINISZTERKÖZLEMÉNYE

 

A bérgarancia támogatás 2019. évi felső határáról

372

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.