A kiadó honlapja

Ön az oldal 61228. látogatója        Budapest

2019. MÁRCIUS 29.,,

péntek


 


20. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

26/2019. (III. 29.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2019. évi összegeinek megállapításáról

1806

4/2019. (III. 29.) PM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

1818

2/2019. (III. 29.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről

1850

4/2019. (III. 29.) BVOP utasítás a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

1862

9/2019. (III. 29.) OBH utasítás a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések egyes OBH utasításokon történő átvezetéséről

1862


III. Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

1866

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2019. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

1870

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2019. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

1876

Az emberi erőforrások minisztere közleménye a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2018." és a "Közművelődési Minőség Díj 2018." elismeréssel adományozottakról

1881

A pénzügyminiszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

1882

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

1885

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére vonatkozó, a Hivatalos Értesítő 2019. évi 12. számában megjelent pályázati hirdetmény módosulásáról

1885

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve közleménye elveszett végrehajtójelölti igazolványról

1886

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

1887

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

1908

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

1913

87/2018. (IX.05.) OBT határozat a Juhász Andor-díj alapításáról és adományozásáról

1921

A Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal 2018. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1923

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.