A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2019. MÁJUS 10.,,

péntek


 


29. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2019. (V. 10.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás módosításáról

2247

2/2019. (V. 10.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2306

5/2019. (V. 10.) AM utasítás az Országos Meteorológiai Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

2306

10/2019. (V. 10.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

2320

38/2019. (V. 10.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosításáról

2332

39/2019. (V. 10.) HM utasítás az önkéntes tartalékos ösztöndíjasokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás módosításáról

2333

10/2019. (V. 10.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatáskezelési rendjéről

2340

5/2019. (V. 10.) PM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

2349

6/2019. (V. 10.) PM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2374

1/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

2375

2/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról

2385


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

30/2019. (V. 10.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

2389


III. Közlemények

 

Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásáról

2390

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

2390

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

2393

Az AQUILA Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2412

A Magyar Munkáspárt 2018. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2413

A Nemzedékek Műhelye Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2414

A Nemzedékek Műhelye Párt 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2415


V. Hirdetmények

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről

2416

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. pályázati felhívása a Budavári Palota Hunyadi udvarán az újjáépült Főőrség és Lovarda épületében vendéglátó egység és rendezvénytér hasznosítására

2417

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.