A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. MÁRCIUS 29.,,

péntek


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

7/2019. (II. 15.) MNB rendelet 10 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

375

8/2019. (II. 19.) MNB rendelet A "Munkácsy Mihály" ezüst emlékérme kibocsátásáról

376

9/2019. (II. 19.) MNB rendelete A "Munkácsy Mihály" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

378

10/2019. (II. 21.) MNB rendelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

380

26/2019. (II. 28.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

384

39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

388

40/2019. (III. 7.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

389

11/2019. (III. 7.) MNB rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

393

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet A babaváró támogatásról

394

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

406

46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

412

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat A családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

419

2019. évi XI. törvény A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről

421

53/2019. (III. 14.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

437

2019. PK 3. szám hirdetmény HIRDETMÉNYEK

438


II. FOGLALKOZTATÁS

 

JOGSZABÁLYOK

 

47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet Egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

440

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.