A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2019. MÁJUS 15.,,

szerda


 


30. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2019. (V. 16.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

2422

17/2019. (V. 16.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról

2481

7/2019. (V. 16.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

2481

23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

2484


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

31/2019. (V. 16.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XIX. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről és 4. §-ának, valamint 5. § (4) bekezdésének hatályvesztéséről

2485

32/2019. (V. 16.) KKM közlemény a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CVIII. törvény 1. §-ának és 2. §-ának hatálybalépéséről

2486


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

2487

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

2490

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

2492


V. Hirdetmények

 

A Jánosik és Társai Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

2493

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.