A kiadó honlapja

Ön az oldal 61228. látogatója        Budapest

2019. JÚNIUS 13.,,

csütörtök


 


35. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

11/2019. (VI. 13.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3096

20/2019. (VI. 13.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás módosításáról

3097

13/2019. (VI. 13.) KKM utasítás egyes elismerések, vezetői dicséretek és a soron kívüli rangadományozás részletes szabályairól

3127


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

3131


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

3132

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3136

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

3140

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekeknek és kísérőiknek külön célú személyszállítási szolgáltatás ellátására

3165

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3165

A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

3166

A Táncsics Mihály Alapítvány 2018. évi éves beszámolója

3167


V. Hirdetmények

 

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közhasznú éves beszámolója

3196

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.