A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. ÁPRILIS 29.,,

hétfő


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2019. évi XXVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

447

2019. évi XXVII. törvény A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

449

2019. évi XXXII. törvény A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról

450

2019. évi XXXVII. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

452

67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet A közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról

457

72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

459

75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

462

12/2019. (IV. 5.) MNB rendelet Az "Eötvös Loránd" ezüst emlékérme kibocsátásáról

465

13/2019. (IV. 5.) MNB rendelet Az "Eötvös Loránd" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

467

14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet Az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

469

1/2019. (III. 28.) PM rendelet A kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

470

2/2019. (III. 28.) PM rendelet A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról

474

3/2019. (III. 29.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

476

4/2019. (IV. 5.) PM rendelet A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

485

8/2019. (III. 28.) IM rendelet A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

486

10/2019. (IV. 5.) IM rendelet A közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

487

HIRDETMÉNYEK

490


II. FOGLALKOZTATÁS

 

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról

492

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.