A kiadó honlapja

Ön az oldal 61661. látogatója        Budapest

2019. JÚLIUS 18.,,

csütörtök


 


41. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

48/2019. (VII. 18.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról, valamint a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás módosításáról

3752

7/2019. (VII. 18.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3770

8/2019. (VII. 18.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3770

26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

3771

16/2019. (VII. 18.) KKM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

3775

17/2019. (VII. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3836

2/2019. (VII. 18.) MBFSZ utasítás a 16/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás és a 7/2011. (XII. 30.) MHFH utasítás hatályon kívül helyezéséről

3837

1/2019. (VII. 18.) NEAK utasítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közszolgálati Szabályzatáról

3837

4/2019. (VII. 18.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

3863

30/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról

3868

31/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról szóló 1/2017. (I. 8.) ORFK utasítás módosításáról

3872


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

37/2019. (VII. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XLII. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és 5. §-ának hatálybalépéséről

3874


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3875

Bátaszék Város Önkormányzatának pályázati felhívása Bátaszék Város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti, autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3878

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Komló város közigazgatási területén végzendő autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3880

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bélyegző érvénytelenítéséről

3881


V. Hirdetmények

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatalának hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

3882

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.