A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2019. JÚLIUS 26.,,

péntek


 


42. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2019. (VII. 26.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

3884

15/2019. (VII. 26.) BM–EMMI–ITM–PTNM együttes utasítás a Paks II. Projekt térség- és infrastruktúra-fejlesztési munkacsoportjának létrehozásáról és működéséről

3885

16/2019. (VII. 26.) BM utasítás a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás módosításáról

3886

49/2019. (VII. 26.) HM utasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

3887

50/2019. (VII. 26.) HM utasítás a Közép-Európai Védelmi Együttműködés keretében végrehajtandó Cooperative Security 2019 nemzetközi migrációs válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről

3887

51/2019. (VII. 26.) HM utasítás a hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a Honvéd Kadét Programmal összefüggő feladatokról

3891

52/2019. (VII. 26.) HM utasítás az átlátható szervezetekkel összefüggő feladatok ellátásáról

3901

53/2019. (VII. 26.) HM utasítás az ideiglenes határátkelőhely megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásáról

3904

54/2019. (VII. 26.) HM utasítás a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

3905

55/2019. (VII. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium képernyő előtti munkát végző személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel történő ellátásáról szóló 45/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

3907

11/2019. (VII. 26.) PM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

3907

1/2019. (VII. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

3913

1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

3956

3/2019. (VII. 26.) MBFSZ utasítás a mélyfúrási magminta-gyűjtemény kezeléséről és nyilvántartásáról

4015

13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás a bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról

4015


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

38/2019. (VII. 26.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

4017


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4018

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

4021

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. pályázati felhívása Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4022

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4023

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.