A kiadó honlapja

Ön az oldal 61228. látogatója        Budapest

2019. SZEPTEMBER 12.,,

csütörtök


 


49. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

4704

62/2019. (IX. 12.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4722

30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4722

31/2019. (IX. 12.) ITM utasítás az illetményszámfejtés eljárási rendjéről

4723

32/2019. (IX. 12.) ITM utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról

4726

33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről

4737

34/2019. (IX. 12.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról

4765

18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról

4784

2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

4815

10/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás a panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendjéről

4884

11/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

4886

15/2019. (IX. 12.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

4887

14/2019. (IX. 12.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

4887


III. Közlemények

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

4906

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4909

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4912


IV. Alapító okiratok

 

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

4913

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.